HÉSZ
Írta: nnorbert - Dátum: Március 02 2019 00:00:00
BARACSKA
Településszerkezeti terv,
helyi építési szabályzat és
szabályozási terv felülvizsgálat.

Teljes hír
BARACSKA Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálat.
 
Véleményezési anyag:
 
Alátámasztó munkarészek
Baracska közlekedési térkép (A3)
BARACSKA TSZT HÉSZ ALÁTÁMASZTÓ
Erdőtérkép számítás (A3)
Jó és kiváló termőhelyű szántóterület (A3)
Kiváló termőhelyű erdőterület (A3)
mintakeresztszelvények
Ökológiai hálózat változás (A3)
Települési_Örökségvédelmi_hatástanulmány
Környezeti értékelés
Baracska-környezetért
TÉRKÉPEK

Jóváhagyandó munkarészek
3. függelék mintakeresztszelvények
BARACSKA TSZT HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ
SZT-1 Belterületi Szabályozási Terv (A1)
SZT-2 Külterületi Szabályozási Terv (A0)
TSZT Településszerkezeti Terv (A0

Koncepció és ITS
Baracska ITS
Baracska TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
KONCEPCIÓ és ITS határozat
Megalapozó vizsgálat
BARACSKA  KONCEPCIÓ ITS  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
Térképek
Akcióterület lehatárolás
Érték térkép
P 1 Problématérkép